Vaikuttaminen omiin palveluihin

Kun osallisuus omaan palveluun on edellytys varsinaiselle osallisuuden kokemukselle

Vaikuttaminen omiin palveluihin

Kun osallisuus omaan palveluun on edellytys varsinaiselle osallisuuden kokemukselle

Asiakasosallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista 

  • omaan palveluun sekä 
  • omaa palvelua laajemmin palveluiden, palveluketjujen sekä palvelukokonaisuuksien ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin (THL 2019). 

Osallisuuden kokemus on asiakasosallisuutta laajempi asia. Osallisuus tarkoittaa merkityksellistä kuulumista, osallistumista ja mukana oloa. Osallisuus on vaikuttamista oman elämän kulkuun, mahdollisuuksiin ja yhteisiin asioihin.

Silloin kun palvelun käyttäjän elämänlaatu on hyvin riippuvainen palvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta, on osallistuminen ja vaikuttaminen omaan palveluun varsinaisen osallisuuden välttämätön edellytys.

Vaikuttaminen omiin palveluihin

Minua kuullaan -hankkeen kehittämistyön fokuksessa oli erityisesti pohtia, miten erityislapsiperheet voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa niin, että he kokevat olevansa osallisia omaan elämäänsä. 

Minua kuullaan -repussa (näillä sivuilla) kerrotaan, millaisia asioita yhteisessä kehittämisessä nousi esille:


Lähde

THL 2019 Asiakkaat ja osallisuus. Verkkojulkaisu. (Linkki)