Ihmisoikeusperusteinen toiminta

Mitä on ihmisoikeusperusteinen toiminta

Ihmisoikeusperusteisen toiminnan suunnitteleminen käytännön työhön

Kansallisten perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittäminen 2020-2023

Mitä on ihmisoikeusperusteinen toiminta

Kuva, joka kuvaa ihmisoikeusperusteista toimintaa. Kuvan esittämä tieto löytyy tekstissä alla.
Ihmisoikeusperusteinen toiminta. Kuva apulaisprofessori Pauli Rautiaisen alustuksesta työpajassa 9.4.2019.

Toimimalla ihmisoikeusperusteisesti voidaan kunnioittaa, suojella ja toimeenpanna ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista - mihin Suomen(kin) valtio on sitoutunut liittyessään ihmisoikeussopimuksiin.

Ihmisoikeusperusteinen toiminta (Rautiainen jne 2016, Rautiainen 2019):

1. Hahmota ihmisoikeus kokonaisvaltaisesti

 • Hahmota ihmisoikeuksien suhde "hyvään elämään" ja ihmisyyteen
 • Hahmota oikeudelliset velvoitteet
 • Hahmota kamppailu
 • Lue lisää näistä näkökulmista ihmisoikeuksiin Minua kuullaan -repun sivulla Näkökulmia ihmisoikeuksiin (linkki)

2. Hahmota mitä ihmisoikeus käskee tekemään

 • Hahmota toimintastandardi

3. Muodosta tavoitteet ja aseta seurantaindikaattorit

 • Pura toimintastandardi tavoitteiksi
 • Aseta rakennetavoitteet ja -mittarit
 • Aseta prosessitavoitteet ja -mittarit
 • Aseta lopputulostavoitteet ja -mittarit

4. Toteuta ja arvioi

 • Toteuta, seuraa ja arvioi

Ihmisoikeusperusteisen toiminnan suunnitteleminen käytännön työhön

Lapsiperhepalveluiden tavoite on lapsen ja perheen oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutuminen. Jotta tämä tavoite voi käytännössä toteutua, tulee palveluiden järjestämisen olla ihmisoikeusperusteista. 

Hieno esimerkki ihmisoikeusperustan huomioimisesta on Kansallinen lapsistrategia (2021), jonka oikeudellinen perusta on selvitettiin perusteellisesti (Iivonen ja Pollari 2020). Itse strategiassa ihmisoikeusperusta esitetään hyvin selkeästi.

Ihmisoikeustalo on Minua kuullaan -hankkeessa kehitetty malli ihmisoikeusperusteisen palvelun suunnittelemiseen, kuvaamiseen ja kehittämiseen. Ihmisoikeustalon avulla ihmisoikeusperusteista toimintaa on mahdollista hahmottaa eri näkökulmista.

Tutustu ihmisoikeustalomalliin (linkki)

Kansallisten ihmisoikeusindikaattoreiden kehittäminen 2020-2023

Suomen valtio on sitoutunut kunnioittamaan, suojelemaan, toimeenpanemaan ja edistämään perus- ja ihmisoikeuksia.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan tarvitaan määrällisiä ja laadullisia mittareita, joiden tulee olla oikeusperusteisia. 

Suomen kolmannen perus-ja ihmisoikeustoimintaohjelman (2020-2023) tarkoituksena on kehittää perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa ja luoda seurantaan indikaattorit. 

Seuraa indikaattoreiden kehittämistä ja toimintaohjelman etenemistä tästä linkistä

Lähteet ja lisätietoa

Ihmisoikeusperusteinen toiminta

 • Rautiainen P. Ihmisoikeudet. Alustus Minua kuullaan -hankkeen Ihmisoikeuksien pyöreä pöytä -työpajassa 9.4.2019 
 • Rautiainen P ja Lavapuro J sekä työryhmä Hartzell J, Lehtinen E, Meriläinen N, Neuvonen R ja Todorov E. Ihmisoikeusindikaattorien käyttäminen Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen seurantaan. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2016 (linkki)

Kansallinen lapsistrategia

Suomen kansalliset perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmat (linkki)

 • I 2012-2013
 • II 2017-2017
 • III 2020-2023 (linkki) Tavoitteena perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden kehittäminen


Anna palautetta

Kerro mielipiteesi sivusta "Ihmisoikeusperusteinen toiminta". Onko sivulla mielestäsi korjattavaa tai puuttuuko jotain tärkeää? Kiitos kommentistasi jo etukäteen! Jos haluat vastauksen, kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.