Hyvää elämää rakentamassa

Hyvinvointi

Elämänhallinta kuuluu hyvinvointiin

Ihmiarvoinen elämä ja toimintamahdollisuudet

Palvelut hyvän elämän tueksi

Lapsiperhepalveluiden tavoite on edistää ja varmistaa lapsen ja perheen hyvinvointia. 

Jotta palvelut voidaan suunnitella tukemaan lapsen ja perheen hyvinvointia, on tärkeää pohtia, mitä hyvinvointi tarkoittaa.

Hyvinvointi on psykologista onnellisuutta laajempi käsite, joka kattaa kaiken sen, mikä on hyvää elämää yksilölle. Hyvinvointi laajimmassa merkityksessä viittaa siihen, mitä meillä on kun elämme elämää, joka on hyvää meille (Mattila ja Aarninsalo 2009). 

Elämänhallinta kuuluu hyvinvointiin

Hyvinvointi ja hyvä elämä sisältävät elementtejä, jotka ovat kaikille ihmisille yhteisiä. Kuitenkin yksityiskohdiltaan hyvä elämä on hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen asia. On tärkeää saada itse päättää oman elämän kulusta. 

Hyvinvointiin oleellisesti kuuluu tunne siitä, että hallitsee itse elämäänsä. Jos elämää hallitsevat monet ulkoiset tekijät ja paineet, elämänhallinnan tunne laskee ja tilanne on hyvin stressaava.

Erityislapsiperheen elämässä palveluilla on tavallista suurempi merkitys. Jos palvelut eivät vastaa lapsen ja perheen tarpeisiin, voi syntyä tilanne, jossa perhe kokee palvelujen määrittävän tapaa, jolla heidän täytyy elää. 

Ihmisarvoinen elämä ja toimintamahdollisuudet

Hyvä elämä on yhteydessä ihmisoikeuksiin. Jotta ihmisoikeudet voivat täysimääräisesti toteutua, on hahmotettava, mitä ihmisarvoinen elämä (hyvä elämä) tarkoittaa käytännössä. Hahmottamisen apuna on hyödyllistä käyttää toimintamahdollisuuksien (toimintavalmiuksien) käsitettä.

Ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta on olennaista, että ihmisellä on todellinen mahdollisuus toteuttaa hyväksi näkemiään ja ihmisarvoisen elämän kannalta tärkeitä asioita. Eri ihmisillä voi olla hyvin erilaisia mahdollisuuksia toimia: Esimerkiksi fyysisestä tai henkisestä vammasta kärsivä henkilö tarvitsee enemmän tukea saavuttaakseen samat toimintamahdollisuudet kuin vailla kyseistä vammaa oleva henkilö. Lue lisää toimintamahdollisuuksista (linkki)

Palvelut hyvän elämän tueksi

Jotta palvelut voivat tukea lapsen ja perheen hyvää elämää, on hyvin tärkeää, että 

  1. Erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä itse hahmottavat, mitä hyvä elämä heille konkreettisesti merkitsee.
  2. Palvelut suunnitellaan lisäämään lapsen ja perheen toimintamahdollisuuksia ja tukemaan lapsen ja perheen omannäköistä, hyvää elämää.
  3. Ammattihenkilön ammattitaitoa on varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuvat lapsen ja perheen elämässä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden toiveet ja ajatukset siitä, millaista on hyvä elämä, ovat ihan samankaltaisia kuin kaikilla lapsiperheillä. Lapsen erityisen tuen tarve saattaa kuitenkin vaikuttaa koko perheen toimintamahdollisuuksiin, jolloin palveluita tarvitaan turvaamaan ja luomaan sekä lapsen että koko perheen toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää erityistä tukea tarvitsevien vanhempien ajatuksista siitä, mitä on hyvä elämä tästä linkistä

Kuvassa eritystä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kertomia hyvän elämän elementtejä. Ne luetellaan alla tekstissä.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien näkemyksiä hyvän elämän elementeistä Minua kuullaan -hankkeen työpajoissa.

Lähteitä ja lisätietoa:

Anttila, U. Erityislapsen vanhempana – Voimavaroja hyvään elämään. Kirjapaja 2020

Mattila AS ja Aarninsalo P. Onnen taidot. Duodecim 2009

Toimintamahdollisuuksia koskevat lähteet Minua kuullaan -repun sivulla Toimintamahdollisuudet hyvään elämään (linkki)

Vanhempien ja lasten kokemuksia hyvän elämän elementeistä koottiin Minua kuullaan -hankkeen työpajoissa 2018-2021.