Ihmisoikeudet erityislapsiperheen tukena

Ihmisoikeudet ovat läsnä kaikkien meidän arjessamme, vaikka asiaa ei tulisi ajatelleeksi. Näkyväksi ihmisoikeudet tulevat yleensä vasta sitten, kun niiden toteutumisessa on ongelmia. Esimerkiksi monelle liikkuminen kodin ulkopuolella on täysin itsestään selvä asia. Vammaiselle henkilölle näin ei välttämättä ole, vaan hän tarvitsee liikkumiseen apua ja palveluja: Vapaudesta liikkua on tullut ihmisoikeus.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä. 

Suomen valtio on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen toteuttamiseen. Se tarkoittaa, että valtion, kunnan, tulevien hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden on huolehdittava siitä, että myös vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ihmisoikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti. 

Koska lapsen erityisen tuen tarve vaikuttaa koko perheen elämään, tulee lisäksi kiinnittää huomiota koko perheen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Perustuslakivaliokunta on huomauttanut, että opettajien, virkamiesten ja poliittisten päätöksentekijöiden perus- ja ihmisoikeusosaamista on erityisen tärkeää vahvistaa (PeVL 56/2017 vp).

Päättäjät, ammattihenkilöt, vanhemmat, läheiset ja kaikki toimijat tarvitsevat tietoa ihmisoikeuksista ja niiden edistämisestä käytännön tasolla. 

Näille Minua kuullaan -repun ihmisoikeuksia koskeville sivuille on koottu tietoa ja linkkejä, joiden toivomme innostavan sinua eteenpäin ihmisoikeuksien osaamisessasi.