”Toivon, että lastani kuunneltaisiin enemmän”

Kysely vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille heidän lapsensa lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta

Lapsen hyvinvointi ja lapsen oikeudet -kysely 

Tulokset (Linkki tuloskoosteeseen PDF-tiedostona)

Esityksiä julkistamistilaisuudessa

Vanhempien arvio kyselystä/työkalusta

Kommentoi kyselyä tai sen tuloksia

Lapsen hyvinvointi ja lapsen oikeuksien toteutuminen-kysely

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille tarkoitettu, lapsen hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista koskeva kysely toteutettiin sähköisenä, vastausaika oli 14.11. – 18.12.2022. 

Kyselyn kysymykset on koottu yhdessä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja ammattilaisten kanssa Täyttä elämää -hankkeen kehittämistyössä, jossa tavoitteena on luoda lapsen hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien arvioinnin työkalu vanhemmille. Lasten ja nuorten ajatuksia koottiin työpajoissa ja haastatteluin. Kysely on osa työkalun kehittämistyötä.

Kyselyn kautta saatiin tietoa siitä, millaiseksi 234 vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa/huoltajaa eri puolilta Suomea koki lapsensa hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien toteutumisen vuoden 2022 lopulla.

Vanhempien näkökulmasta kyselyyn vastaaminen tarjosi mahdollisuuden pohtia oman lapsensa hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. 

Kyselyn tuloksia

Kyselyyn vastasi 234 vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa/huoltajaa eri puolilta maata, 22 hyvinvointialueelta. Kyselyvastaukset antavat tietoa siitä, millaiseksi vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat/huoltajat kokivat lapsensa hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien toteutumisen loppuvuodesta 2022. 

Kyselyn tulokset (linkki PDF-tiedostoon)

Koosteessa esitetään sitaatteja vanhempien avoimista vastauksista. Sitaatit on pyritty valitsemaan siten, että ne edustaisivat useiden vastaajien mainintoja. 

Kyselytulosten julkistamistilaisuuden esityksiä 11.12.2023

  • Selja Salomaa: Mitä tulee ottaa huomioon, että mielipiteeni kuuluisi ja tulisi otetuksi huomioon? Linkki esitykseen
  • KT Marjo-Rita Mäkäräinen: "Kaikki tarvitsevat ystäviä" - Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet . Linkki esitykseen
  • Sosionomi Anni Nevanperä: Vammaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen - kokemuksia liikuntavammaisten lasten yhdenvertaisuudesta vanhempien näkökulmasta. 
    Linkki esitykseen
  • Suunnittelija Ira Tiilikainen, Malike: Lapsi pyörätuolin takana - vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeus osallistumiseen. Linkki esitykseen
  • LT, psykoterapeutti Miina Weckroth: Poimintoja kyselytuloksista. ”Toivon, että lastani kuunneltaisiin enemmän” - vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia lapsensa lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta. Linkki esitykseen

Vanhempien arvio kysymyksistä 

Vanhempia pyydettiin arvioimaan kyselyn/työkalun kysymyksiä viiden väittämän avulla:

1. Kysymykset käsittelivät lapsen hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeitä aiheita

(N=227, vastausprosentit pyöristetty kokonaisluvuiksi). 96 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli alle 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 3 % vastasi en osaa sanoa. (Kuva 1.)

2. Kysymykset nostivat esille asioita, jotka olisi tärkeä huomioida palveluja suunnitellessa.

(N=676). 95 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 4 % vastasi en osaa sanoa. (Kuva 1.)

Kuvassa graafinen esitys, jonka tiedot esitetty tekstissä.
Kuva 1. Vanhempien arvio kysymyksistä.

3. Vastaaminen auttoi hahmottamaan lapseni hyvinvointia 

(N=227). 73 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 9 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 19 % ei osannut sanoa. (Kuva 2.)

4. Vastaaminen auttoi hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat oman lapseni kohdalla

(N=226). 75 % vanhemmista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 12 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 13 % ei osannut sanoa. (Kuva 2.)

Kuvassa graafinen esitys, jonka tiedot esitetty tekstissä.
Kuva 2. Vanhempien arvio kyselyyn vastaamisen hyödystä.

5. Vastaaminen sai pohtimaan, miten itse voisin edistää lapseni oikeuksien toteutumista

 (N=227). 71 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 13 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 16 % ei osannut sanoa. (Kuva 3.)

6. Vastaaminen auttoi hahmottamaan, mihin lapsen asioihin tarvitsemme muiden apua ja/tai palveluja

(N=226). 76 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 10 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 14 % ei osannut sanoa. (Kuva 3.)

Kuvassa graafinen esitys, jonka tiedot esitetty tekstissä.
Kuva 3. Vanhempien arvio kyselyyn vastaamisesta (jatkoa).

Yllä kuvattujen arvioiden ja vanhempien antaman muun palautteen pohjalta työkalun kysymykset ovat onnistuneet tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvoinnille ja lapsen oikeuksien toteutumiselle tärkeitä asioita. Näitä asioita olisi tärkeä käydä läpi perheen palvelukokonaisuutta suunniteltaessa.

Kysely tuotti arvokasta tietoa työkalun kehittämiseen, ja kysymyksiä päivitetään sen antaman tiedon pohjalta.

Haluatko kommentoida kyselyn tuloksia?

Kirjoita kommenttisi alle, kiitos jo etukäteen! Jos haluat vastauksen, kirjoita alle sähköpostiosoitteesi. Emme julkaise sähköpostiosoitetta kommentissa.