"Kerrankin joku kysyy, miten minä jaksan"

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemman hyvinvointikyselyn tuloksia

Vanhemman hyvinvointi -kysely 

Tulokset

Esityksiä julkistamistilaisuudessa ja seminaareissa

Vanhempien arvio kyselystä/työkalusta

Kommentoi kyselyä tai sen tuloksia

Vanhemman hyvinvointi -kysely

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille tarkoitettu, vanhemman omaa hyvinvointia koskeva kysely toteutettiin sähköisenä, vastausaika oli 6.9. - 15.10.2022. 

Kyselyn kysymykset on koottu yhdessä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja ammattilaisten kanssa Täyttä elämää -hankkeen kehittämistyössä, jossa tavoitteena on luoda hyvinvoinnin itsearvioinnin työkalu vanhemmille. Kysely on osa työkalun kehittämistyötä.

Kyselyn kautta saatiin tietoa siitä, millaiseksi 702 vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa/huoltajaa eri puolilta Suomea koki oman hyvinvointinsa vuoden 2022 lopulla.

Vanhempien näkökulmasta kyselyyn vastaaminen tarjosi mahdollisuuden pohtia heidän omaa hyvinvointiaan. 

Kyselyn tuloksia

Kyselyyn vastasi 702 vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa/huoltajaa 22 hyvinvointialueelta. Kyselyvastaukset antavat tietoa siitä, millaiseksi vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat/huoltajat kokivat oman hyvinvointinsa loppuvuodesta 2022. 

Linkki koko maan kyselyvastauksiin.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kyselyvastaukset on lisäksi koottu hyvinvointialueittain niiltä 11 alueelta, joista saatiin vähintään 30 vastausta.


Linkit hyvinvointialuekohtaisiin kyselytuloksiin:

Koosteissa esitetään sitaatteja vanhempien avoimista vastauksista. Koko maan koosteessa sitaatit on pyritty valitsemaan siten, että ne edustaisivat useiden vastaajien mainintoja. Hyvinvointialuekohtaisissa koosteissa on siteerattu ainoastaan kyseisen alueen vanhempien vastauksia.

Kyselytulosten julkistamistilaisuuden esityksiä 12.9.2023:

Pohjois-Savon tuloksista 14.11.2023:

  •  Poimintoja kyselytuloksista Pohjois-Savossa, esitys Kohtaa mut aidosti! Erityislapsiperheen arkea, eloa ja iloa -seminaarissa. Esitykseen tästä linkistä

Vanhempien arvio kysymyksistä 

Vanhempia pyydettiin arvioimaan kyselyn/työkalun kysymyksiä viiden väittämän avulla:

1. Kysymykset käsittelivät hyvinvointini kannalta tärkeitä asioita

(N=680, vastausprosentit pyöristetty kokonaisluvuiksi). 95 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli alle 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 5 % vastasi en osaa sanoa. (Kuva 1.)

2. Vastauksiani olisi tärkeä huomioida palveluja suunnitellessa

(N=676). 92 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli alle 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 7 % vastasi en osaa sanoa. (Kuva 1.)

Vanhempia pyydettiin arvioimaan työkalun kysymyksiä väittämien avulla. 
”Kysymykset käsittelivät hyvinvointini kannalta tärkeitä asioita” -väittämän kanssa 95 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli alle 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 5 % vastasi en osaa sanoa. 
Väittämän "Vastauksiani olisi tärkeä huomioida palveluja suunnitellessa" kanssa  92 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli alle 1 % vastaajista, yksikään ei ollut täysin eri mieltä. 7 % vastasi en osaa sanoa.
Kuva 1. Vanhempien arviot väittämistä 1-2.

3. Vastaaminen auttoi hahmottamaan omaa hyvinvointiani 

(N=680). 75 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 7 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 18 % ei osannut sanoa. (Kuva 2.)

4. Vastaaminen sai pohtimaan, miten itse voisin edistää omaa hyvinvointiani 

(N=673). 56 % vanhemmista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 19 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 25 % ei osannut sanoa. (Kuva 2.)

5. Vastaaminen auttoi hahmottamaan, mihin tarvitsen muiden apua ja/tai palveluja

 (N=676). 53 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 18 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 29 % ei osannut sanoa. (Kuva 2.)

3. Vastaaminen auttoi hahmottamaan omaa hyvinvointiani -väittämän kanssa 75 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 7 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 18 % ei osannut sanoa. 

4. Vastaaminen sai pohtimaan, miten itse voisin edistää omaa hyvinvointiani -väittämän kanssa 56 % vanhemmista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 19 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 25 % ei osannut sanoa. 

5. Vastaaminen auttoi hahmottamaan, mihin tarvitsen muiden apua ja/tai palveluja -väittämän kanssa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 18 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. 29 % ei osannut sanoa.
Kuva 2. Vanhempien arviot väittämistä 3-5.

Yllä kuvattujen arvioiden ja vanhempien antaman muun palautteen pohjalta työkalun kysymykset ovat onnistuneet tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevien vanhempien hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Jos vanhempi niin toivoo, olisi näitä asioita tärkeä käydä läpi perheen palvelukokonaisuutta suunniteltaessa.

Koska kyseessä on itsearvioinnin väline, pyysimme vanhempia arvioimaan, miten työkalun kysymykset ovat auttaneet heitä hahmottamaan omaa hyvinvointiaan. Arviointivastausten ja työpajoissa saadun palautteen pohjalta näyttää siltä, että vanhemman olisi (niin halutessaan) tärkeää jatkaa pohdintaansa keskustelussa toisen ihmisen kanssa, jotta hän voi hahmottaa hyvinvointiaan ja sen edistämisen keinoja. Tämä voi toteutua esimerkiksi juuri silloin, kun kysymysvastaukset otetaan keskustelun pohjaksi palveluita suunniteltaessa.

Kysely tuotti arvokasta tietoa työkalun kehittämiseen, ja kysymyksiä päivitetään sen antaman tiedon pohjalta.

Haluatko kommentoida kyselyn tuloksia?

Kirjoita kommenttisi alle, kiitos jo etukäteen! Jos haluat vastauksen, kirjoita alle sähköpostiosoitteesi. Emme julkaise sähköpostiosoitetta kommentissa.