Hyvinvoinnin itsearvioinnin työkalujen kehittäminen

Ajatus hyvinvoinnin itsearvioimisen työkaluun vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen jäsenille syntyi Minua kuullaan -hankkeen aikana (2018-2021). Ajatus oli, että tarvitaan työkaluja, joiden avulla vanhemmat voisivat kokonaisvaltaisesti hahmottaa lapsensa ja omaa hyvinvointiaan. Työkalu tarvittaisiin myös lapselle itselleen. Työkaluja voisi hyödyntää palvelutarpeen arvioinnissa, asiakassuunnitelman laatimisessa ja palvelujen toimivuuden seurannassa.  

Hankkeen aikana kartoitettiin erilaisia hyvinvointi- ja elämänlaatumittareita, mutta niistä ei löytynyt sopivaa. 

Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus on kehittänyt samanlaisella tausta-ajatuksella Aikuisväestön hyvinvointimittarin sosiaalityön käyttöön (linkki). Aikuisväestön hyvinvointimittarissa käytetään Soccan kehittämää vastausasteikkoa, jonka olemme ottaneet käyttöön myös erityislapsiperheiden työkaluihin yhteistyössä Soccan kanssa.

Hyvinvoinnin itsearvioimisen työkalujen kehittämiseen päästiin keskittymään Täyttä elämää -hankkeen (2021-2023) myötä. Työkaluja lähdettiin kehittämään Minua kuullaan -hankkeen kokoaman tiedon pohjalta yhdessä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja vanhempien kanssa haastatteluin, työpajoissa ja kyselyin. Yhdessä lasten ja perheiden kanssa koottiin kysymyksiksi niitä aiheita, jotka he kokivat tärkeiksi oman hyvinvointinsa ja oikeuksien toteutumisen kannalta. Kehittämisessä ovat olleet mukana hankkeen yhteistyökumppaneita ja ammattihenkilöitä. 

Syksyllä 2022 vanhemmille tarkoitettujen työkalujen kysymyksistä toteutettiin kaksi valtakunnallista kyselyä. Tavoitteena oli ensinnäkin selvittää, kokivatko vanhemmat hyvinvoinnin arviointityökalun kysymysten nostavan tärkeitä asioita esille heidän hyvinvointinsa näkökulmasta, ja ovatko kysymykset niitä, joita he haluavat itseltään kysyttävän palveluja suunniteltaessa. Toiseksi kyselyt tuottivat tietoa siitä, miten vanhemmat vuoden 2022 lopulla kokivat oman hyvinvointinsa ja lapsensa hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien toteutumisen. 

Kyselytuloksiin voit tutustua seuraavista linkeistä: