Lapsen ja nuoren oma ääni

Lasten ja nuorten kokemuksia

Kyselyt lapsille

Nuorten unelmia

Lasten ja nuorten kokemuksia

Minua kuullaan -hankkeessa kerättiin tietoa paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten omista kokemuksista. Hyvinvointia tukevista asioista merkittävimpiä olivat oma perhe, koulu, oman mielipiteen kertominen, kaverit, leikki ja hyvä ruoka. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä taas ovat yksinäisyys, harrastuksien puute sekä toiminnasta ulkopuolelle jääminen. 

Lue lisää lasten ja nuorten kokemuksista ja vinkkejä siihen, miten kuulla paljon tukea tarvitsevaa lasta/nuorta tästä linkistä

Kyselyt lapsille 

Sovellettu osallisuuskysely vammaisille maahanmuuttajataustaisille lapsille

Kysely vammaisille maahanmuuttajataustaisille lapsille toteutettiin osana vuoden 2020 Osallisuusviikon ohjelmaa lapsille tarkoitetusta Webropol-kyselystä sovelletun puuhavihon avulla. Kyselyyn vastasi 5 lasta ja sen toteuttivat yhteistyössä Minua kuullaan -hanke,  Helsingin vammaispalvelut ja Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma.

Tulokset löydät tästä linkistä

Lue lisää Osallisuusviikosta ja ilmoittaudu siihen mukaan Osallisuusviikolla kootaan vanhempien ja lasten kokemuksia tuen ja palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä. Osallisuustoimintamalli on kehitetty Lastensuojelun Perheet keskiöön -hankkeessa. 

Sovellettu koulukysely olemuskielellä kommunikoiville lapsille

Minua kuullaan -hankkeen Vammaisfoorumin koulukyselyn osana toteuttama sovellettu kysely, johon osallistui 8 olemuskielellä kommunikoivaa alakoululaista, jotka tarvitsevat paljon erityistä tukea ja apua. Kysely toteutettiin osallistavalla havainnoinnilla, keskustelemalla luokan aikuisten kanssa ja haastattelemalla joitakin oppilaista. 

Tulosten mukaan oppilaiden sosiaaliset kontaktit painoittuvat kouluun ja omaan luokkaan. Kouluajan ulkopuolella oppilaat kokivat yksinäisyyttä ja vain harvalla oli koulun ulkopuolisia harrastuksia.

Tutustu kyselytuloksiin ja toteuttamisen pohjalta kehitettyyn Kohdataan, kuunnellaan ja kehitetään -osallistavan havainnointijakson malliin tästä linkistä

Nuorten unelmia

Vammaiset nuoret tahtovat tehdä samanlaisia asioita kuin kuin kuka tahansa nuori. Näin kertoivat nuoret Minua kuullaan -hankkeen nuorten työpajoissa, joissa pohdittiin unelmia ja hyvää elämää.

Hyvän elämän työpajoissa kehitettiin nuorille Hyvän elämän palapelin pohjalta omat "Hyvän elämän kortit", joiden avulla nuori voi tutustua itseensä ja pohtia unelmiaan ja mitä hyvä elämä hänelle tarkoittaa. Linkki Hyvän elämän kortteihin (tulossa!)

Vammaiset nuoret vapaalla Unelmakaupungissa -video kertoo, kuinka paljon tukea ja apua tarvitsevat vammaiset nuoret haluavat tehdä ihan samanlaisia asioita kuin muutkin nuoret. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Videon animaatiohahmot ja Unelmakaupungin on rakentanut Minua kuullaan -hankkeen Unelmakaupunkityöpajaan osallistuneet alle 18-vuotiaat nuoret.

Anna palautetta!

Kommentoi lapsen ja nuoren oma ääni -sivua! Oletko samaa tai eri mieltä jostain? Puuttuuko sivulta jotain tärkeää? Olemme hyvin iloisia kommentistasi. Jos haluat vastauksen, täytä alle myös sähköpostiosoitteesi.