Koronavirus

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia.  Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.  Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten vuoksi muun muassa kouluja, oppilaitoksia ja yliopistot suljettiin ja julkisia kokoontumisia, liikkumista ja vierailuja terveydenhuollon yksiköihin rajoitettiin. 

Koronavirus vaikutti kaikkien ihmisten arkeen mullistavasti.  

Jaatistietopankin kautta voit lähettää vinkin, mistä asioista haluaisit lisätietoja koronaepidemian aikana.

Lähetä vinkki

Kommentoi Facebooksivuilla https://www.facebook.com/jaatineninfo/

tai liity ryhmään Jaatisvanhemmat https://www.facebook.com/groups/jaatisvanhemmat/

jos haluat vastata kyselyyn ja keskustella suljetussa ryhmässä. Anna äänesi kuulua!


Linkkejä ja lisätietoa

Alle on koottu viranomaisten ja järjestöjen korna-sivuja


Viranomaisten sivuja

https://valtioneuvosto.fi/etusivu

https://thl.fi/fi/

https://www.kela.fi/korona

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset


Kela tiedottaa kuntoutuspalvelujen jatkamisesta 1.6.2020 alkaen:

https://www.kela.fi/-/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-1-6-2020-alkaen


Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdenvertaisuus-toteutuu-koronavirustilanteessa-jokainen-saa-tarvitsemansa-avun-ja-hoidon

THL:n sivulle on koottuna eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen huomiointiin vammaispalveluissa.

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut?fbclid=IwAR3Zdr1jtDwz9XNPx4gUFI5Yi3fZMTbBd_TQMtzvoJ9OWITUPFL0szkCy74

Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista valmiuslain perusteella. Palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajasta luopuminen ei koske lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa säädettyjä määräaikoja.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunta-voi-poiketa-valiaikaisesti-kiireettoman-hoidon-ja-sosiaalihuollon-palvelutarpeen-arvioinnin-aloittamisen-maaraajoista


Yleinen ja tehostettu tuki 
Soveltamisasetuksen mukaan lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla on oikeus myös oppimiseen tarvittavaan tukeen, perusopetuslain mukaisesti. Etäopetuksessa tukea järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

https://www.oph.fi/fi/perusopetuksen-oppimisen-tuen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-1442020-alkaen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla on tietoa koronaviruksesta eri kielillä.

Information about coronavirus in various languages:
https://www.syrjinta.fi/-/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla

STM:n sivulla on kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi selkosuomeksi, viittomakielellä ja monikielisesti tehtyyn koronavirusviestintään.

https://stm.fi/saavutettavaa-koronavirusviestintaa?fbclid=IwAR2xQX7Cj1UhPA7z6r8cePdOUlMwtaq1G1NZOXjm9_vfJVrc4h-aUTOKk5E


HUS:n ohjeita koronavirukseen ja lasten riskiryhmiin liittyen

https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/Ohjeita-potilaille.aspx

https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Lasten%20riskiryhmiä%20koskeva%20ohje%20koronavirus%20(COVID-19).pdfJärjestöjen sivuja

Tukiliiton lakimies vastaa koronakysymyksiin päivittyvällä nettisivulla.

https://www.tukiliitto.fi/…/koronakysymyksia-lakimies-vast…/

Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla tietoa vanhusten ja vammaisten oikeuksista


https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vava/


Mielenterveystalon ohjeita koronaviruksen aikana:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/default.aspx


Kynnys ry on koonnut valvovien viranomaisten yhteystietoja, joihin voi ilmoittaa esimerkiksi asumisyksikön epäkohdista nimettömänä. Yhteystiedot löytyvät nyt myös Jaatistietopankista:

https://www.jaatistietopankki.fi/lait-ja-palvelut/ilmaista-oikeusneuvontaa/valvovien-viranomaisten-yhteystieto/


Lastensuojelun Keskusliitto: Lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen turvattava koronakriisissä

https://www.lskl.fi/blogi/lapsen-oikeus-elamaan-ja-kehittymiseen-turvattava-koronakriisissa/