Koronavirus

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia.  Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.  COVID-19 –epidemioita on puhjennut laajalti ympäri maailmaa, ja tilanne on myös Euroopassa muuttunut nopeasti. Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien linjausten vuoksi muun muassa kouluja, oppilaitoksia ja yliopistot suljetaan ja julkisia kokoontumisia, liikkumista ja vierailuja terveydenhuollon yksiköihin rajoitetaan. 

Koronavirus vaikuttaa kaikkien ihmisten arkeen mullistavasti.  

Jaatistietopankin kautta voit lähettää vinkin, mistä asioista haluaisit lisätietoja koronaepidemian aikana.

Lähetä vinkki

Jaatisella on suunnitteilla monenlaista verkkoon ja vaikuttamistyö jatkuu, mutta nyt haluamme kysyä teiltä, miten Jaatinen voi tukea perheitä parhaiten tässä tilanteessa.

Kommentoi Facebooksivuilla https://www.facebook.com/jaatineninfo/

tai liity ryhmään Jaatisvanhemmat https://www.facebook.com/groups/jaatisvanhemmat/

jos haluat vastata kyselyyn ja keskustella suljetussa ryhmässä. Anna äänesi kuulua!
Linkkejä ja lisätietoa:

https://valtioneuvosto.fi/etusivu

https://thl.fi/fi/

https://www.kela.fi/korona

Miten valmiuslain kohta "erityisen tuen päätöksen saaneet" tulkitaan? Aluehallintovirasto linjaa: Oppilailla, joilla on erityisen tuen päätös, on oikeus lähiopetukseen. Huoltajat ja koulu voivat sopia käytännön järjestelyistä yhdessä. Avin sivuilla vastataan myös muihin koronakysymyksiin.

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Tukiliiton lakimies vastaa koronakysymyksiin päivittyvällä nettisivulla.

https://www.tukiliitto.fi/…/koronakysymyksia-lakimies-vast…/

THL:n sivulle on koottuna eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen huomiointiin vammaispalveluissa.

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/koronavirus-ja-vammaispalvelut?fbclid=IwAR3Zdr1jtDwz9XNPx4gUFI5Yi3fZMTbBd_TQMtzvoJ9OWITUPFL0szkCy74

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla on tietoa koronaviruksesta eri kielillä.

Information about coronavirus in various languages:
https://www.syrjinta.fi/-/tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla

STM:n sivulla on kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi selkosuomeksi, viittomakielellä ja monikielisesti tehtyyn koronavirusviestintään.

https://stm.fi/saavutettavaa-koronavirusviestintaa?fbclid=IwAR2xQX7Cj1UhPA7z6r8cePdOUlMwtaq1G1NZOXjm9_vfJVrc4h-aUTOKk5E


HUS:n ohjeita koronavirukseen ja lasten riskiryhmiin liittyen

https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/Ohjeita-potilaille.aspx

https://www.hus.fi/potilaalle/Documents/Lasten%20riskiryhmiä%20koskeva%20ohje%20koronavirus%20(COVID-19).pdfIhmisoikeuskeskuksen sivuilla tietoa vanhusten ja vammaisten oikeuksista

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vanhuksetvammaiset/

Mielenterveystalon sivuilla tietoa huolen ja epävarmuuden sietämisestä

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/default.aspx

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdenvertaisuus-toteutuu-koronavirustilanteessa-jokainen-saa-tarvitsemansa-avun-ja-hoidon