Ylen MOT: vammaisten kohtelu

Ylen MOT-ohjelma toi esiin vammaisten kohtelun ongelmia Suomessa. Mehiläisen omistamassa hämeenlinnalaisessa Onnikoti Omenapuussa oli sidottu alaikäistä asukasta laittomasti teipillä ja kuormaliinoilla. Jutussa tulee esiin, että kaltoinkohtelu on jatkunut vuosikausia.

Kokoamme alle asian herättämää keskustelua, puheenvuoroja ja uutisointia.

Yle 8.11.2021

MOT selvitti kehitysvammaisten kohtelua käymällä läpi aluehallintoviranomaisten ja Valviran rajoitustoimenpiteisiin liittyviä valvontapäätöksiä sekä oikeusasiamiehen ratkaisuja vuodesta 2017 alkaen. Selvitystyön pohjalta tuotiin esiin laajassa artikkelissa ja ohjelmassa lukuisia kaltoinkohteluita.

Artikkeli, Yle MOT 8.11.2021

Päivät teipattuna tuoliin ja yöt kuormaliinoilla kiinni sängyssä – kehitysvammaisen pojan lainvastainen kohtelu ja pahoinpitely hoivakodissa sai jatkua vuosia (yle.fi)

Dokumentti, Yle MOT 8.11.2021

Elämä muiden armoilla | MOT | TV | Areena | yle.fi


Helsingin Sanomat 8.11.2021

"VALVIRAN mukaan kehitysvammaisten rajoitustoimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia tilanteeseen nähden. Rajoitustoimenpiteet täytyy toteuttaa ihmisarvoa kunnioittaen ja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä asiakkaan tai toisten henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi."

Ylen MOT: Kehitysvammaista poikaa sidottiin teipillä ja kuormaliinoilla hämeenlinnalaisessa hoivakodissa – Avi teki yksikköön tarkastuskäynnin perjantaina - Kotimaa | HS.fi


Hämeen Sanomat 8.11.2021

"Poliisi aloittaa esiselvityksen siitä, onko syytä aloittaa esitutkinta hämeenlinnalaisen asumispalveluyksikkö Onnikoti Omenapuun epäillystä kehitysvammaisen asukkaan kaltoinkohtelusta."

Jutussa viitataan Ylen MOT-ohjelman tuomiin epäkohtiin hämeenlinnalaisessa asumispalveluyksikkö Onnikoti Omenapuussa.

Poliisi alkaa selvittää hämeenlinnalaisen hoivakodin tapahtumia – Yle: Alaikäistä kehitysvammaista asukasta sidottiin teipillä ja kuormaliinoilla – Hämeen Sanomat (hameensanomat.fi)


Tukiliiton blogi 9.11.2021
Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen kirjoittaa: "Haluaisinkin esittää kaikille tuleville hyvinvointialueiden aluevaltuustoille ja muille päättäjille vahvan toiveen: voitteko luvata, että tällainen ei teidän vahtivuorollanne enää jatku?"

Nyt riittää! | Tukiliitto


SDP Ajankohtaista 9.11.2021
"VAMYT-ryhmän esitystä vammaisasiainvaltuutetusta tulee pohtia vakavasti", kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen kirjoittaa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten aseman parantaminen vaatii pikaisia toimenpiteitä | Sosialidemokraatit


Hämeen Sanomat 10.11.2021:

'Sosiaali- ja terveyslautakunnan nykyinen puheenjohtaja Karoliina Frank haluaa luottaa siihen, että sopimukset hoivayritysten kanssa pitävät.'

Jutussa haastateltiin entistä ja nykyistä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaa. Heidän mukaan lautakunnan tietoon ei ole tuotu isoja ongelmia.

Hämeenlinnan lautakunnan entinen puheenjohtaja vammaisen kaltoin kohtelusta hoitolaitoksessa: “En halua omaa vastuutani väistää millään tavalla” – Hämeen Sanomat (hameensanomat.fi)


Kehitysvammaliiton blogi 10.11.2021 
Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala on kirjoittanut blogikirjoituksen, jossa nousee esiin myös vuorovaikutuksen iso merkitys haastavissa tilanteissa: https://www.kehitysvammaliitto.fi/on-paljon-keinoja-tukea-itsemaaraamisoikeutta-ja-valttaa-rajoittamista/.


Rinnekodin blogi 10.11.2021
Rinnekodin kehittämispäällikkö Jonna Salomaa kirjoittaa: "Meillä tulee olla osaamista hoitaa haastavia tilanteita ennakoiden ja mahdollisimman vähäistä rajoittamista käyttäen, sekä erityisesti inhimillisesti. Erityishuoltolaki osaltaan varmistaa tätä hyvin. Lain lisäksi tarvitsemme alalle edelleen koulutusta ja keinovalikoimaa kohtaamisesta ja kuormituksen purkamisesta."
https://www.rinnekoti.fi/hakkisangysta-hastensiin/


Markku Virkamäen blogi 10.11.2021
Markku Virkamäki avaa muutoksia, joita on tuotu 2000-luvulla kaikkiin sosiaalipalveluihin, myös vammaispalveluihin, markkinamekanismia käyttäen. "Markkinamekanismin käyttöä perustellaan juhlapuheissa mm. ”julkisen sektorin kirittämisellä” ja ”tehokkuusinnovaatioilla”. Käytännössä tästä seurannut toistuvia kilpailutuksia, joiden seurauksena palveluntuottajat ovat vaihtuneet."

MOT-ohjelman paljastamasta pitkäaikaisesta pahoinpitelystä sekä perus- ja ihmisoikeuksien rikkomisesta – Markku Virkamäki (markkuvirkamaki.fi)


Eduskunta Keskustelualoite 10.11.2021
Keskustelualoitteessaan eduskunnan puhemiehelle kansanedustaja Noora Koponen ehdottaa, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vammaispalveluiden ja sosiaalihuollon tilanteesta, itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sekä asumispalveluiden turvallisuudesta ja ihmisarvoa kunnioittavasta huolenpidosta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/KA_8+2021.aspx


Tukiliitto 12.11.2021
Järjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä rajoitustoimista ja mahdollisista lainvastaisuuksista, jotta voidaan ehkäistä vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Henkilökunnan riittämätön määrä ei saa koskaan johtaa rajoitustoimenpiteiden käyttöön.

Kehitysvamma- ja autismijärjestöt vaativat valtakunnallista selvitystä lainvastaisista rajoitustoimista | Tukiliitto


Autismiliitto 12.11.2021

Autismiliitto vaatii, että tehdään valtakunnallinen selvitys kehitysvammaisten ja autististen ihmisten hyvinvoinnista sekä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tasosta asumispalveluissa.

Kannanotto: Hyvä ja mielekäs elämä turvattava vahvan tuen autistisille ihmisille - Autismiliitto


HS Mielipide 14.11.2021
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäsen Jyrki Pinomaa kirjoittaa: "Palvelun tarjoaminen tietoisesti liian halvalla hinnalla tai yksilöllisistä tarpeista piittaamatta on eettisesti arveluttavaa, moraalitonta ja koituu lopulta vammaisen ihmisen epäinhimilliseksi kohteluksi, kuten MOT-ohjelma todisti. Viime kädessä vastuu tästä on järjestämisvastuussa olevalla kunnalla, jonka vammaispalvelussa tunnetaan jokaisen vammaisen ihmisen yksilöllinen avun ja tuen tarve ja sen vaativuus."

Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarjoaminen tietoisesti liian halvalla on moraalitonta - Mielipide | HS.fi


HS Mielipide 14.11.2021
Autismiliiton puheenjohtaja Päivi Norvapalo ja toiminnanjohtaja Tarja Parviainen kysyvät: "Asumispalveluiden järjestäjillä ja palveluiden tuottajilla on peiliin katsomisen paikka: mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että elämänmittaisesti palveluista riippuvaisiin autistisiin ihmisiin kohdistuvat lainvastaiset rajoitustoimet saadaan karsittua?"

Autistisille asiakkaille on turvattava ihmisarvoinen kohtelu - Mielipide | HS.fi


yle.fi 14.11.2021

"Kehitysvammahuollon asumisyksiköissä arkea helpottaa, kun asiakkaiden toiveet, pelot ja kommunikaatiotavat kirjataan muistiin. Vaikeat tilanteet puretaan yhdessä."

Ketään ei tarvitse sitoa, jos kehitysvammaisten palvelukoti tuntee asiakkaansa – tilanteet kärjistyvät, kun yhteinen kieli puuttuu (yle.fi)

HS Mielipide 18.11.2021

Valtaosa haastavista tilanteista voidaan kehitysvammaisten palveluissa kokonaan ehkäistä ja tarpeen tullen ratkaista muilla kuin rajoitustoimilla.

Toimiva vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat keskeisiä keinoja ehkäistä ja vähentää haastavaa käyttäytymistä. On tunnistettava tunteiden takana vaikuttavat tarpeet. Ihmisen osallistuminen ja vaikutusvalta omiin asioihinsa luo mielekkyyttä ja poistaa haasteellisuutta.

Haastavan käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja työvälineeksi on kehitetty strukturoituja ohjelmia, kuten Autismiliiton Haaste-malli sekä Rinnekodin kehittämä Hetki-ohjelma, jota toteutamme toiminnassamme", kirjoittavat Miina Weckroth, projektipäällikkö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry sekä Elina Kontu, professori, autismikirjo ja kehitysvammapsykologia, Tampereen yliopisto.

Teipit ja kuormaliinat eivät kuulu ihmisten välisiin kohtaamisiin - Mielipide | HS.fi


Hämeen Sanomat 19.11.2021:

Hämeen poliisi ei käynnistä esitutkintaa liittyen Onnikoti Omenapuun asukkaan kohteluun, koska mahdollinen rikos on vanhentunut.

– Emme voi aloittaa esitutkintaa, jos syyteoikeus on vanhentunut, sanoo rikosylikomisario Riku Vihtilä.

Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta kuuluu aluehallintovirastoille tai Valviralle, joilta ei ole toistaiseksi tullut poliisille ilmoitusta Onnikoti Omenapuuhun liittyen.

Poliisin mukaan Valviran ja aluehallintovirastojen tulee ilmoittaa asiasta poliisille, jos ne havaitsevat tarkastus- ja valvontatoiminnassaan palveluntuottajien toimintatavoissa tai käytetyissä välineissä sellaisia puutteita, jotka vaativat esitutkintakynnyksen arviointia.

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/onnikoti-omenapuun-asukkaan-kohtelusta-ei-aloiteta-esitutkintaa-2299003/


Eduskunta, Kirjallinen kysymys 23.11.2021

Kokoomuksen viisi kansanedustajaa on tehnyt 23.11.2021 eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen valtakunnallisen selvityksen tekemisestä lainvastaisista rajoitustoimista kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten palveluissa.

"Mihin toimiin hallitus ryhtyy selvittääkseen rajoitustoimien käytön laajuutta, kohdentumista ja tarpeellisuutta sekä mahdollisia lainvastaisia käytäntöjä kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten palveluissa ja

mihin toimiin hallitus ryhtyy edistääkseen kehitysvammalain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja päättääkseen rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevien säännösten jatkosta siihen mennessä, kun uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan?"

https://www.eduskunta.fi/…/Kysymys/Sivut/KK_656+2021.aspx


Human Rights Watch 25.11.2021

Human Rights Watch kirjoittaa sivuillaan Ylen MOT-ohjelmassa esiin tulleesta autistisen lapsen kaltoinkohtelusta. Järjestö kuvaa tapausta järkyttäväksi muistutukseksi siitä, kuinka monia vammaisia edelleen lukitaan ja kaltoinkohdellaan suljettujen ovien takana. Samantapaista kaltoinkohtelua on Euroopassa raportoitu myös Bulgariassa, Venäjällä ja Ruotsissa. Järjestö vaatii, että hallitukset varmistavat säännöllisen ja tehokkaan valvonnan kaikissa vammaisille suunnatuissa palveluissa ja ryhtyvät toimiin kaltoinkohtelua vastaan. On aika varmistaa, ettei kukaan enää joudu kokemaan samaa kuin lapsi MOT-ohjelman kuvaamassa tapauksessa.

Boy Tied and Abused for Years in Finnish Care Home | Human Rights Watch (hrw.org)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠