Ratsastusterapia

Vuorovaikutus

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja.

Hevosen lämpö ja liike saaavat aikaan fysiologisesti oikeanlaisen rentouttavan vaikutuksen.

Toimiminen hevosen kanssa on motivoiva kokemus, joka aktivoi asiakkaan kuntoutusprosessia.

 

Liike

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Talliympäristössä asiakkaat ovat osa talliyhteisöä mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

Psyykkinen kuntoutus

Yhä lisääntyvissä määrin ratsastusterapiaa käytetään myös psyykkisen kuntoutuksen tukena, jolloin korostuu hevosen luontainen herkkyys tunteille ja sen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina.

 

Lähde: http://www.suomenratsastusterapeutit.fi/ratsastusterapia/