Toimintaterapia

Toimintaterapian teoriatausta on moni­tieteellinen. Pääosin perusteet ovat toiminnan­tieteessä. Toiminta­terapia toteutuu ihmisen omassa toiminta­ympäristössä, tai sen tiivinä osana. Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla yksilön muutosta toimijana.

 

www.toimintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia/