Kuntoutus

Kuntoutuksella on mahdollisuus edistää ja vahvistaa vammaisten henkilöiden omatoimisuutta kaikkina ikäkausina. Se tukee osallisuutta, koulunkäyntiä, opiskelua, työelämään pääsyä, työssä jaksamista ja taloudellista itsenäisyyttä.

Kuntoutus voi auttaa, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua, työtä tai itsenäistä selviytymistä elämän eri vaiheissa. Kuntoutus perustuu yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan. Jotta voi saada Kelan kuntoutusta, tarvitsee lääkäriltä lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Kelan järjestämä kuntoutus on yleensä maksutonta.

Kuntoutusta järjestävät monet eri organisaatiot. Kuntou­tusta koskeva lainsäädäntö säätää yksityiskohtaisesti eri tahojen kuntou­tustehtävistä. Eri järjestäjätahojen kuntoutusvastuu on integroitu osaksi yleisiä palveluja ja sosiaaliturvaa. Lisäksi jokaiselle taholle on säädetty velvollisuus ohjata asiakasta hänelle tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ja velvollisuus noudattaa kuntoutuksen asiakastyöstä erikseen annettua lakia.

Lääkinnällinen kuntoutus täydentää ja tehostaa varhaisesta vaiheesta alkaen lääketieteellisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä muiden työ- ja toimintakykyä tukevien palvelujen vaikutusta.

 

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/kuntoutus
www.kela.fi/mita-kuntoutus-on
www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen