Vaihtuvat elämäntilanteet

Vammaisperheet tarvitsevat erilaista tietoa ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. 

Ensitieto eli se tieto, joka annetaan perheelle kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden on erityinen ja merkityksellinen hetki. Onnistuneesti annettu ensitieto helpottaa sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen.

Eri kehitysvaiheet kuten uhmaiät ja murrosikä kuuluvat myös vammaisen lapsen maailmaan. Niiden tunnistaminen ja niihin suhtautuminen vaativat usein osaamista ja ymmärrystä. Vammaisen nuoren seksuaalisuuden tukeminen kuuluu myös perheen tehtäviin.

Omaan kotiin muutto on usein sekä iloinen että haikea asia. Miten nuorta voi tukea itsenäistymisessä? Miten vanhempi itse pärjää kun lapsi lentää pesästä? Entä, jos muutto omaan kotiin olikin pakon sanelema eikä vanhemman ja nuoren itsensä toivoma asia?