Tunteet ja käyttäytyminen

Lapsen aivojen ja tunnesäätelyn opas antaa vanhemmille perustietoa lapsen aivo­jen kehityksestä ja tunnesäätelystä. Opas on tarkoitettu vanhemmille, jotka ohjaavat kouluikäistä lastaan tuntei­den tunnistamisen ja tunnereaktioiden säätelyn taitojen oppimisessa. Oppaan teksti perustuu tutkimustietoon tunteiden säätelystä vastaavista aivotoiminnoista ja sen on tarkoitus auttaa ymmärtämään miten aivojen kehitys nivoutuu lapsen tunnesäätelyn oppimiseen.

Kirjallisuutta lapsille ja aikuisille: Mitä sä rageet? -tunnetaitokirjat

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskisen on kirjoittanut  kirjan tunteista ja niiden kanssa selviämisestä, joka on julkaistu toukokuussa 2017.

Samaan sarjaan julkaistiin syksyllä 2017 aikuisille ja kasvattajille tarkoitettu Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen -käsikirja.Lue lisää haastavan käyttäytymisen syistä ja hallinnasta.