Aistiherkkyydet

Tampereen kaupungin nettisivuilta löytyy nepsy-lapsille tai tuntoherkille/tuntoaistimuksia hakeville lapsille tarkoitettuja videoita, jotka tarjoavat ohjeita helpottamaan vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen oppimista ja keskittymistä. 

Oma videonsa löytyvät aihepiireistä kehojumppa, aivojumppa, työskentely istuen, stressilelut, tukikeinoja motoriseen levottomuuteen, opettajan kokemuksia nepsy-lapsen ohjaamisesta sekä lapsen motivoiminen liikuntaan.

Linkki Tampereen kaupungin sivuille