Varhainen vuorovaikutus

Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi – ainutlaatuinen oma persoonansa diagnoosien takana.

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa.

Kohtaaminen on olennaista: esimerkiksi kivun kokemisen hetkellä saatu myötätunto muuttaa kivun kokemusta.

Ihminen voi saada arvon vain toiselta ihmiseltä – lapsi voi saada arvon useimmiten vain vanhemmalta.

Mentalisaatio

Mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhempien kykyä ymmärtää lapsen käyttäytymisen taustalla olevaa kokemusta tai tunnetta. Se helpottaa lapsen ”lukemista” ja auttaa vastaamaan rakentavammin lapsen haastavaan käyttäytymiseen.

Koska erityislapsen käyttäytyminen ei vaikuta aina loogiselta, mentalisaatio vaatii erityislapsen vanhemmalta enemmän vaivannäköä, mutta se myös palkitsee!

Lue lisää:

Väitöskirjatutkija Jael Virtasen esitys varhaisesta vuorovaikutuksesta