Apu- ja toimintavälineet

Jaatisen Majalla toimii apu- ja toimintavälinevuokraamo yhteistyössä Malikkeen kanssa.

Voit tutustua välineisiin Majalla tai vuokrata välineen mukaasi.

Myös koulut, päiväkodit ja järjestöt voivat vuokrata välineitä esimerkiksi ulkoilupäiviin, retkille, tapahtumiin ja kursseille.

Vuokrattavat apu- ja toimintavälineet sekä varauskalenteri:

https://www.jaatinen.info/vuokraamot/kenguru-toimintavalinevuokraamo/kengurun-valineita/


"Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumiskykyä ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa."

Lue lisää: www.invalidiliitto.fi/tietoa/vamman-kanssa/apuvalineet
Malike: LIIKKUMISEN APUVÄLINEITÄ

Malikkeen vuokraustoiminnan tavoitteena on mahdollistaa toimintavälineiden kokeilu ennen oman toimintavälineen hankintaa. Lyhytaikaisen (pääosin 1–3 viikkoa) kokeilun avulla välineiden hankintaa suunnittelevat henkilöt tai tahot, esimerkiksi koulu-, terveys-, ja liikuntatoimet sekä ryhmä- ja palvelukodit voivat varmistaa, että heille hankittava väline on sopiva.


Papunet: KOMMUNIKOINNIN APUVÄLINEITÄ

"Kommunikoinnin esteitä voidaan lieventää kuntoutuksen lisäksi apuvälineillä. Kommunikoinnin apuvälineet mahdollistavat viestien tuottamisen kuvilla, bliss-symboleilla ja kirjoittamalla.

Kun kommunikointi tapahtuu puhetta korvaavilla keinoilla ja apuvälineillä, viestin vastaanottajan rooli korostuu. Lue lisää kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Apuvälineitä voidaan tarvita myös tiedon hankkimisessa ja välittämisessä sekä oppimisessa ja itsenäisessä toiminnassa."
Papunet: KÄDEN TOIMINTAA AUTTAVAT VÄLINEET

http://tikoteekkiverkosto.fi/apuvalineiden-saatavuus/muut-laitteet-ja-valineet/kaden-toimintaa-auttavat-valineet/
Kuuloavain.fi: KUULOVAMMAISEN APUVÄLINEITÄ

"Kun lapsella todetaan kuulon kuntoutusta vaativa kuulovamma, ensisijaisesti lähdetään sovittamaan kuulokojetta. Mikäli kuulovamman aste on niin vaikea, ettei kuulokoje riitä kuulonvaraiseen puheen oppimiseen, selvitetään seuraavaksi sisäkorvaistutteen mahdollisuutta. Näillä mahdollistetaan kuuleminen ja puheen kehitys normaalissa arjessa.

Kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen lisäksi on olemassa muita kuulon apuvälineitä, jotka helpottavat kuulovammaisen lapsen selviytymistä kotona, päiväkodissa ja koulussa."
Kuuloliitto: KUULOVAMMAISEN APUVÄLINEITÄ


Näkövammaisten liitto ry: NÄKÖVAMMAISEN APUVÄLINEITÄAviris: NÄKÖVAMMAISTEN YLEISIMMÄT APUVÄLINEET