Kommunikaatio

Näille sivuille kootaan tietoja erilaisista tavoista kommunikoida. Lisää vinkkejä myös osiosta puheterapia.

Toivomme myös lukijoilta apua ja osallistumista: esimerkiksi millainen AAC-keino on toiminut, miten lapsi/nuori on oppinut keinoa käyttämään, millainen apuväline on toiminut, miten ja kuka teki lapselle kommunikaatiopassin. Kuvailethan ensin lasta/nuorta kommunikoijana sen verran, että me muut saamme juonen päästä kiinni. 


Verneri.net: Kommunikointi ja kehitysvammaisuus

"Puheen kehityksen viivästymästä on kyse silloin, kun lapsi alkaa puhua ikätasoon nähden myöhään, mutta puheen kehitys saavuttaa nopeasti ikätason tuntuman. Pysyvämmistä tai laaja-alaisemmista kielen kehityksen ongelmista on kyse, kun kehitystaso ei saavutakaan ikätasoa. Laaja-alaisuus voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että puheen tuottamisen lisäksi myös puheen ymmärtäminen on vaikeaa.

Puheen tuottamisen ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi epäselvänä puheena tai sananlöytämisen vaikeutena keskustelutilanteessa. Osa kehitysvammaisista ihmistä puhuu vähän tai puhe jää kehittymättä.

Puheen ymmärtämisen vaikeudet hankaloittavat olennaisella tavalla kommunikointia ja ne voi jäädä helpommin huomaamatta kuin puheen tuottamisen ongelmat. Ne ilmenevät pitkien ja monimutkaisten lauseiden tai ylipäätään puhutun kielen ymmärtämisen vaikeutena. Usein puheen ymmärtäminen on parempaa kuin tuottaminen.

Kommunikointiin vaikuttaa myös näkö- ja kuulovammat sekä rakenteelliset epämuodostumat. Omat haasteensa kehitysvammaisen henkilön kanssa keskusteluun tuovat myös keskittymiskyvyn puute sekä vaikeudet omaksua sosiaalisen kanssakäymisen ja keskustelun sääntöjä."

Kommunikoinnin apuvälineitä Papunetin sivuilla.