Tukiviittomakoulutuksen materiaaleja

Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittominen soveltuu kommunikointikeinoksi puheen ja kielenkehityksen häiriöissä.

TUKIVIITTOMINEN 

  • viittomat lainataan viittomakielestä 
  • tuetaan samanaikaista puhumista tai puheen 
    tapailua 
  • avainsanat viitotaan puhutun kielen mukaisessa 
    järjestyksessä

Tukiviittomakuvia ja -videoita löytyy esimerkiksi täältä:

https://papunet.net/teemat/viittomat/

https://viittomahaku.fi/

 

Tukiviittomakoulutuksessamme käsiteltyjä kuvia: