Kommunikaatiopassi

Jokaisella puhevammaisella henkilöllä olisi hyvä olla oma kommunikaatiopassi. Kommunikaatiopassi kertoo miten puhevammainen henkilö ilmaisee itseään ja miten muut ihmiset voivat hänelle kommunikoida.


Kommunikaatiopassi tukee puhevammaisen henkilön mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Passi toimii kommunikaation apuna erityisesti uusissa tilanteissa ja uusien ihmisten kanssa. Käytännössä kommunikaatiopassi on kooste, joka välittää tärkeätä ja tiivistä tietoa omistajansa kommunikointiin vaikuttavista seikoista.

Kommunikaatiopassin sisällön suunnittelee ja toteuttaa puhevammainen ihminen yhdessä läheistensä kanssa - etenkin lapsen ollessa kyseessä vanhemmat yhdessä muiden läheisten kanssa. Kommunikaatiopassi on siten aina yksilöllinen, kommunikoivan henkilön näköinen ja oloinen. Passi voi esimerkiksi kertoa millä tavoin puhevammainen henkilö ilmaisee tunnetilaa tai kertoo haluavansa tehdä jotain, vaikka pelata. Kommunikaatiopassi sisältää mielellään valokuvia ja/tai kommunikaatiokuvia sanallisten selitysten lisäksi. Joskus passin tekeminen ja käyttäminen voi ratkaisevalla tavalla auttaa puhevammaista henkilöä oppimaan kommunikointitaitoja. Tämä johtuu siitä, että kommunikaatiopassin avulla ympäristön kaikki ihmiset oppivat kommunikoimaan puhevammaisen henkilön kanssa samalla tavalla.

Lataa tulostettava kommunikointipassi täältä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lisätietoa papunetin sivuilta

Kuvassa esimerkki kommunikaatiopassista. Siinä on osiot: Kommunikoin. Käytän puheen tukena: (Esim. kommunikaatiokuvat, viittomat, osoittaminen). Ilmaisen kyllä/ei: (Esim. nyökkäämällä, osoittamalla kuvasta, käsimerkein). Tarvitsen tukea: (Missä asioissa ja millä tavoin esim. ennakoiva tieto tai toimintaohje). Miten kommunikoit minulle: (esim. käyttämällä kuvakansioita, toistamalla asioita). Lisäksi kuvat joissa kaksi piirroshahmoa kättelevät, heidän yllään puhekuplat sekä kuva jossa keskellä i ja neljässä lohkossa symbolikuvat jotka esittävät viittomista, kuvakansiota, tablettia jossa käsi osoittamassa, kynää ja paperia.