Blisskieli

Blisskieli on alunperin kansainväliseen käyttöön tarkoitettu käsitekirjoitusjärjestelmä.

Blisskieli on graafinen kieli, jossa käsitteet ja kieliopilliset muodot ilmaistaan bliss-symboleilla.

Blisskieli toimii

  • puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona
  • lukemisen ja kirjoittamisen oppimista tukevana menetelmänä
  • välittömänä signaalinomaisena ilmaisuvälineenä.

Blisskieli soveltuu henkilöille,

  • joilla ei ole toimivaa puhetta,
  • jotka eivät pysty käyttämään viittomia ja
  • joille kuvat ovat kielellisiin taitoihin nähden riittämättömiä kommunikoinnissa.

LÄHDE JA LISÄTIETOA: PAPUNET