Tukiviittomat

Papunetistä lainattua
 

Papunet on Kehitysvammaliiton verkkopalvelu, jossa on runsaasti tietoa selkeästä ja saavutettavasta viestinnästä. Sivustolla on kuvapankkeja, viitottuja loruja ja lauluja ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.


"Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittominen soveltuu varhaiseksi kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä.

Viittomat mahdollistavat kommunikoinnin, jos puhe viivästyy. 

Tukiviittomat tulisi sisällyttää kommunikointiin aina, kun varhaislapsuudessa on merkkejä puheen kehityksen viivästymisestä. Jos puheen ja kielen erityisvaikeudet ovat laajat, viittomista voi tulla myös pysyvä kielellinen kommunikointikeino.

Viittominen vahvistaa puhetta

Tukiviittomien omaksuminen kommunikointikeinoksi tapahtuu mallioppimisena samalla tavalla kuin puheen tai minkä tahansa muun kommunikointikeinon omaksuminen. 

Viittova kieliympäristö (kielikylpy) onkin keskeinen viittomakommunikointia edistävä asia. Viittovalla kieliympäristöllä tarkoitetaan henkilön päivittäisiä kommunikointikumppaneita, esimerkiksi lapsen vanhempia ja päivähoidon työntekijöitä.

Viittovan kieliympäristön varmistamiseksi lapsen perhe on oikeutettu saamaan viittomaopetusta.

Viittomien oppimisen vaiheet

 

Miksi viittomat?

Varhainen viittominen mahdollistaa kommunikoinnin ja kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa silloinkin, kun puhe ei toimi kommunikointikeinona. Viittominen mahdollistaa myös käsitteiden käytön ja edistää siten kielellisten ilmaisukeinojen kehittymistä.

Tahdonalaisiin liikkeisiin perustuva viittominen tukee myös puheessa tarvittavien tahdonalaisten liikkeiden kehittymistä ja yleistä motoriikan kehittymistä.

 

Kenelle tukiviittomat soveltuvat?

Tukiviittomat soveltuvat henkilöille, jotka pystyvät havaitsemaan ja tulkitsemaan käsillä tuotettuja liikkeitä sekä tuottamaan liikkeitä itse. Käsien käyttö itsessään edellyttää ylävartalon ja yläraajojen asennonhallintaa."

 

www.papunet.net