Lait ja palvelut

Vammaispalvelujen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline. Sen tavoitteena on lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa, parantaa palvelujen laatua ja edistää uutta vammaispoliittista ajattelua.

Linkki: THL:n vammaispalvelujen käsikirjaTHL:n sivuilta löytyy myös runsaasti materiaalia asiakkaalle, joiden avulla asiakas voi valmistautua tapaamisiin joissa päätetään asiakkaan tai hänen perheenjäsenensä palveluista ja tukitoimista.

Linkki etukäteismateriaaleihin THL:n sivuilla

Kuvakaappaus THL:n verkkosivuilta.
Kuvakaappaus THL:n nettisivuilta.


Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä ja toimeentulon turvaamisesta. STM:n sivuilta löytyvät linkit vammaisia koskevaan lainsäädäntöön, erilaisiin tilastoihin sekä tieto siitä, millaisia palveluja kuntien vastuulla on:

https://stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet


Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä on sosiaalipalvelut. 

Sivusto on suunnattu perheille yli diagnoosirajojen. Tarkoituksena on paitsi antaa tietoa myös luoda toivoa vanhemmille uudessa tilanteessa. Palvelusta on apua niin taipaleen alussa oleville kuin pidemmälle ehtineillekin. Myös ammattilaiset voivat käyttää sivuja työnsä tukena. Erityisperheet.fi on tehnyt vapaaehtoistyönä Kirsi Vierula. Hän on erityislapsen äiti, informaatikko ja sosiaalityön opiskelija. 

www.erityisperheet.fi


Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry julkaisee vuosittain palveluoppaan, johon on kerätty omaishoitajille ja heidän kanssaan työskenteleville tietoa palveluista. 2017-2018 opas on luettavissa täällä:

http://epaper.fi/read/3874/yNBPB7J3


Palvelusuunnittelu. Vammaisen lapsen tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen vaatii perheeltä usein yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Lapsen asioiden hoitaminen voikin osoittautua sekamelskaksi, joka vie kohtuuttomasti vanhempien aikaa ja voimavaroja. Mikä siis ratkaisuksi?

Kannattaa laatia palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma laaditaan aina lapsen ja hänen koko perheensä tarpeiden pohjalta, ja sen tavoitteena on perheen hyvä elämä. Vaikka palvelusuunnitelmaan laatiminen vaatii panostusta, aikaa ja vaivaa, se on vaivan arvoinen.

Lue lisää palvelusuunnitelman teosta Vammaisperheyhdistys Jaatisen sivuilta


THL:n palvelusuunnitteluun liittyvät sivut


Hyvän elämän palapeli -työkirja on tarkoitettu erityisesti vammaisten lasten perheille palvelujen suunnittelun tueksi. Palapeli soveltuu myös muille perheille, jotka tarvitsevat arjessaan tukea ja erilaisia tukitoimia.

Lataa Hyvän elämän palapeli

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠