Ilmaista oikeusneuvontaa

Asianajajapäivystys – maksutonta oikeudellista neuvontaa

Asianajajien järjestämässä päivystyksessä viidellätoista paikkakunnalla ympäri Suomea saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja kertoo, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.

Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja. Lakimiehen kanssa päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Ajanvarausta päivystykseen ei voi tehdä (paitsi Helsingissä) eikä neuvontaa voida antaa puhelimitse. 

Päivystyspaikat ja -ajat:

www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/asianajajapaivystys


Oikeusapu

Kansalaisella on yhteiskunnan monimutkaistuessa yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin hän tarvitsee asiantuntevaa apua. Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusaputoimistojen kokeneet sihteerit auttavat löytämään apua oikeudellisiin ongelmiin ajoissa - ennen kuin ne kehittyvät vaikeiksi hallita. Sihteerin kanssa voi pohtia, onko syytä kääntyä lakimiehen puoleen vai voiko jokin viranomainen tai muu taho olla avuksi. Puhelimessa kerrotaan, mistä asiasta löytyy lisätietoa ja esimerkiksi sen ho itamista helpottavia lomakkeita.

Oikeusaputoimistojen lakimiehet antavat oikeudellista puhelinneuvontaa siihen soveltuvissa asioissa. Puhelinneuvontaa varten varataan aika. Puhelinnumerot löytyvät oikeusaputoimistojen yhteystiedoista.


Invalidiliiton neuvontapalvelut

Puhelinneuvonta p.  0200 1234 tiistaisin ja torstaisin kello 13–17.

Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi. 

Neuvontapalvelun ulkopuolelle rajatut aiheet: Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu neuvontamme piiriin. Invalidiliitto ei laadi asiakkaiden puolesta hakemuksia tai muutoksenhakukirjelmiä, ei tee kotikäyntejä eikä heillä ole asiakasvastaanottoa Invalidiliiton keskustoimistossa. 

www.invalidiliitto.fi/palvelut/palvelupolku/neuvonta


Kehitysvammaisten Tukiliiton Lakineuvonta

Tukiliiton lakineuvontapalvelu antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/lakineuvonta/