Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ohjaava laki uudistui vuoden 2016 alussa. Lainmuutoksen myötä vaikeavammaisuuden määrittelystä ja vammaisetuuksiin sidotuista myöntökriteereistä luovuttiin ja henkilön toimintakykyä alettiin tarkastella kokonaisvaltaisesti. 
Tavoite on, että ihminen pystyy sairaudestaan tai vammastaan huolimatta osallistumaan ja suoriutumaan hänelle merkityksellisissä arjen ympäristöissä.

Lue lisää:

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - kela.fi

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelija Eija Haapalan diaesitys aiheesta: