Valvovien viranomaisten yhteystietoja

Valvoville viranomaisille voi ilmoittaa esimerkiksi asumisyksikön epäkohdista nimettömänä. Mikäli työntekijänä tai palvelujen käyttäjänä epäilet vammaisten henkilöiden aseman vaarantuvan asumisyksikössäsi, voit ottaa yhteyttä valvoviin viranomaisiin myös ilman, että henkilöllisyytesi tulee ilmi. Asian saattaminen viranomaisten tietoon on tärkeää.

Sosiaalihuoltolain 48 § (henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus) pykälässä todetaan, että ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Sosiaalihuoltolain 49 §:ssä säädetään toimenpiteistä ilmoituksen johdosta.

Keskeiset yhteystiedot:

Aluehallintovirastot

Puhelin

AVIen puhelinvaihteiden numerot

Etelä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 000

Itä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 800

Lounais-Suomen AVI. puhelinvaihde: 0295 018 000

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 450

Pohjois-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 017 500

Lapin AVI, puhelinvaihde: 0295 017 300.

Sähköposti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.lappi(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.lounais(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo Sähköposti: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Suojattu sähköposti

https://turvaviesti.avi.fi/

Valvira

Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta –osasto, sosiaalihuollon valvontaan liittyvät kysymykset

puh. 0295 209 299, puhelinaika arkisin klo 9-11 ja 13-15.

Eduskunnan oikeusasiamies

Puhelin

Puh. 09 4321 (vaihde).

Suojattu sähköposti https://turvaposti.eduskunta.fi , osoite: oikeusasiamies@eduskunta.fi

Kantelu (verkossa): https://www.oikeusasiamies.fi/…/kantelu-eduskunnan-oikeusas… https://youtu.be/LqaTxEr63ZU