Järjestöjä

Vammaisalan kansalaisjärjestöt tarjoavat vertaistukea vammaisille ja pitkäaikaissairaille ihmisille ja heidän läheisilleen, tekevät edunvalvontatyötä tasa-arvon ja osallistumisen edistämiseksi yhteiskunnassa, kehittävät alaa ja tiedottavat jäsentensä etuuksista ja palveluista. Lähde: THL 

ADHD-liitto ry


Aivoliitto ry

Aivovammaliitto ry

Allergia-, Iho-  ja Astmaliitto

Autismi- ja Aspergerliitto ry


Crohn ja Colitis ry


Diabetesliitto


Epilepsialiitto ry

Erilaisten oppijoiden liitto


Finlands Svenska Autism -och Asperger Förening rf

Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund rf

Finlands Svenska Handikappförbund rf

Finlandssvenska Teckenspråkiga rf

Finnilco ry

FDUV

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf


Hengityslaitepotilaat ry

Hengitysliitto Heli ry


Immuunipuutospotilaiden Yhdistys ry

Invalidiliitto ry


Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöitä sairastavien tuki ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kuuloliitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuurojen Liitto ry

Kynnys ry


Lihastautiliitto ry

Lyhytkasvuiset


Mielenterveyden Keskusliitto ry

Mielenterveyssomaisten Keskusliitto ry

Mielenterveysseura

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Munuais- ja maksaliitto ry


Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Näkövammaiset Lapset ry


Polioliitto ry

Potilasliitto ry

Psoriasisliitto ry


Reumaliitto ry


SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Suomen Amyloidoosiyhdistys ry SAMY

Suomen Autismiyhdistys ry 

Suomen CP-liitto ry

Suomen Hemofiliayhdistys ry

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Neurofibromatoosiyhdistys

Suomen Osteogenesis Imperfecta -yhdistys ry

Suomen Selkäliitto ry

Suomen Syöpäjärjestöt

Svenska Hörselförbundet rf

Sydänlapset ja -aikuiset ry

Sydänliitto

Syöpäsairaiden lasten vanhempien yhdistys SYLVA ry


Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry

TATU ry


Vammaisfoorumi

Vammaiskumppanuus ry

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry


Ålands Handikappförbund f.f.

THL:n ylläpitämä lista Suomen vammaisjärjestöistä