Taide ja kulttuuri


OPPAITA, NEUVOJA JA VINKKEJÄ TAIDE- JA KULTTUURITOIMINTAAN


Saavutettavuusopas on suunnattu lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Kirjan muotoon ja tulostettavaksi PDF:ksi tehty opas on hyödyllinen kaikille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa. Tarkoituksena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastamista ja tehdä kaikkien osallistumisesta mahdollista.

Oppaassa on asiantuntijatekstejä muun muassa saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. 

Opas löytyy täältä:
Saavutettavuusopas/ (suomeksi)
TILLGÄNGLIGHETSGUIDE (på svenska)


SATA2, Saavutettava taideharrastus -hankkeessa tehty Videokoulutus taideavustajana toimimisesta (2019), kesto 1 h 40 min, tekstitys: suomi.


Tarinateatterista ja tanssi-improvisaatiosta tukea erityisnuorten tunneilmaisuun -oppaassa kerrotaan tarinateatterista ja tanssi-improvisaatiosta menetelminä. Lisäksi oppaassa kuvaillaan Vammaisperheyhdistys Jaatisen ja tarinateatterin-, musiikin-, ja tanssin ammattilaisten sekä vammaisten nuorten kanssa toteutettua projektia sekä tuodaan esiin yhteistyöstä saatua oppia. Projektin anti on tiivistetty PDF-oppaaksi inspiraation ja käytännön vinkkien lähteeksi kaikille soveltavan, osallistavan ja yhteisöllisen taiteen parissa toimiville tai niistä lisätietoa haluaville.

Opas löytyy täältä:
Tarinateatterista ja tanssi-improvisaatiosta tukea erityisnuorten tunneilmaisuun⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


SELVITYKSIÄ JA OPINNÄYTETÖITÄ

Aila, Elli-Noora: Moniaistista kuvataidetta erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Hämeenlinnan Taidemuseon kummiluokkatoiminnan kehittäminen erityisluokille. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.

Aila, Elli-Noora: Erityistä tukea tarvitsevat lapset taidemuseossa: Taidemuseovierailun suunnittelu osaksi erityisopetuksen kuvataideopetusta. Lapin yliopisto, 2016.

Nokka, Mirka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille: Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017.

ArtsEqual-toimenpidesuositus: Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana, 2018.

Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi – Valtion liikuntaneuvosto